Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
pl. Ratuszowy 1
78-100 KOŁOBRZEG
Aby zarezerwować wizytę, wybierz odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się okno potwierdzenia rezerwacji.

Prosimy rezerwować wizytę tylko do jednej z grup. W razie konieczności załatwienia spraw w różnych grupach (np. A i D), proszę zarezerwować termin wizyty oddzielnie dla każdej ze spraw.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet, wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.
Wybierz grupę