STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU
STAROSTWO POWIATOWE W KOŁOBRZEGU - Wydział Komunikacji - pl. Ratuszowy 1

INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią sprawę z GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT, zostanie otwarte nowe okno w którym należy postępować zgodnie z instrukcją (zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty). Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „ZATWIERDŹ” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, oraz jeśli podali Państwo adres mailowy, to na konto pocztowe zostanie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie rezerwacji oraz dodatkową informację o niezbędnych dokumentach. Prosimy rezerwować wizytę tylko do jednej z grup.
W razie konieczności załatwienia spraw w różnych grupach (np. A i D), proszę zarezerwować termin wizyty oddzielnie dla każdej ze spraw.
W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą należy:
  1. na sali odnaleźć automat biletowy
  2. wpisać swój numer Identyfikator wizyty za pośrednictwem klawiatury numerycznej a następnie nacisnąć klawisz ENTER
  3. odebrać wydrukowany bilet na Państwa bilecie widnieć będzie litera "U" będąca skrótem od słowa "Umówiony". Tym Państwa bilet będzie różnił się od biletów osób, które kolejkę rezerwują w sposób standardowy, czyli bezpośrednio w Wydziale Komunikacji. Po wydaniu biletu proszę oczekiwać na pojawienie się Państwa numeru (poprzedzonego literą U) na wyświetlaczu.

Przed wyznaczoną wizytą prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo wszelkie niezbędne dokumenty.
Nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.

GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT